Wielkanoc 2021-04--04

Data dodania: 2021-04-03 20:41:56

 

Wielkanoc 2012-04-04

Kochane Koleżanki i Kochani Koledzy, Okrętowcy, Absolwenci Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów/Instytutu Okrętowego.

 

Wdniu Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2021 składamy Wam najszczersze życzenia przede wszystkim dużo ZDROWIA, pozytywnego myślenia i patrzenia z optymizmem w przyszłość. Cieszmy się, tak, jak to tylko możliwe w okresie pandemii koronawirysa, z możliwości wspólnej, duchowej bytności razem z Rodzinami, nawet gdy ta obecność będzie wirtualna. Z doświadczenia piszącego te słowa wiem, że jednoczenie się z Rodziną, Bliskimi  wirtualnie, na "odległość", dzisiaj ma bardzo ważne i niedoceniane wcześniej wartości. To wzbogaca nas i daje nam i naszym Bliskim, Przyjaciołom i naszym Znajomym siłę do przetrwania tych trudnych i uciążliwych czasów. 

Wszystkie zobowiązania jakie wynikają z naszych wcześniejszych, półtora roku temu podjętych zobowiązań są aktualne i są w toku. Pragniemy w bieżącym roku wydać książkę/książki - Wasze wspomnienia z okresu Waszego życia i pracy na rzecz świetności polskiego okrętownictwa.

Cieszmy się każdą chwilą spędzoną w Rodzinnym gronie i zróbmy wszystko, aby pokonać wirusa i cieszyć sie życiem w jego normalnej formie, będąc dumnymi Absolwentami Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów/Instytutu Okrętowego.

 

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i miłych chwil świętowanych z naszymi Rodzinami często odległymi od nas, chwil spędzych "on line". Ufamy, że za niedługo życie wróci do normalności a przesunięte uroczyste obchody 75-lecia Wydziału Okrętowego zostaną zrealizowane. 

 

Z najlepszymi życzeniami 

 

W imieniu Zarządu Bractwa Okrętowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów PG BO

Edmund Ledwoń

Prezes Zarządu  

 

 

Przczytaj ciąg dalszy.

Z szacunku do historii

Data dodania: 2021-03-12 23:28:03

       Ponad 50 lat temu na pierwszym wykładzie z Termodynamiki niezapomniany, wówczas docent Czesław Buraczewski przywitał nas bardzo poważnie brzmiąca wiadomością, mówiąc załamującym się głosem, ze w 1960  termodynamika światowa przeżyła poważny wstrząs. Pierwsza moja i zapewne nie tylko moja myśl była taka, ze pewnie w jakimś nagłym tragicznym wydarzeniu zginęła połowa światowych specjalistów z tej branży a okazało się, ze po prostu kaloria przestała być obowiązująca jednostką ciepła i wprowadzono układ SI.

      Myślę, ze dla polskiej żeglugi ważniejsze wydarzenia miały miejsce przed ponad siedemdziesięciu laty, gdy ówczesny minister Żeglugi Mieczysław Popiel, najbardziej znany z „popielówki” we Władysławowie, swoim niepublikowanym Zarządzeniem z dnia 02.01.1951r dokonał bezprecedensowych zmian organizacyjno-własnościowych w branży morskiej.

      Z dniem 31.12.1950r przestały istnieć Żegluga Polska S.A., Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe popularnie zwane Polbrytem oraz Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe w skrócie GAL oraz szereg innych mniejszych firm prywatnych związanych z morzem.

      Nowo utworzone przedsiębiorstwa państwowe Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni  w skrócie PLO, Polska Żegluga Morska w Szczecinie w skrócie PŻM oraz Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni w skrócie PRO rozpoczęły swoja działalność formalnie od 01.01.1951r. Jednocześnie powołano do życia inne instytucje związane z morzem jak Morska Agencja, Polfracht itp.

       Przedsiębiorstwa te a zwłaszcza Armatorzy PLO, PŻM i PRO wywalczyły sobie znaczące miejsca w żegludze światowej, a charakterystyczne kominy z logo armatorskim  były rozpoznawane w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej z Antarktydą włącznie. O ich osiągnięciach i sukcesach możemy poczytać w odpowiednich wydawnictwach okolicznościowych i wspomnieniach pracowników, szczególnie pływających. Wypadki na morzu i tragedie ludzkie opisane są w książkach Ryszarda Leszczyńskiego. Niestety nie podjęto się nigdy oceny jaki wpływ na kondycje firm miały decyzje rządzących i zarządzających

      Obchodząc obecnie rocznicę 70 lecia powstania tych przedsiębiorstw morskich, możemy się zastanowić na ile my okrętowcy byliśmy zauważalni w ich historii oraz jaki wpływ miały one na nasze życie zawodowe  a czasami i prywatne.

       Dla zainteresowanych poniżej artykuł jubileuszowy o PRO, jaki ukazał się w Portalu Stoczniowym.

 

Autor tekstu Leszek Czubak 

.                                                        ----------------------------------- : -------------------------------------

 

Prośba od Autora powyższego tekstu oraz Zarządu Bractwa Okrętowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów o nadsyłanie tekstów o historii przedsiębiorstw żeglugowych i innych firm dużych i małych związanych z gospodarką morską na adres: edek@ledwon.pl . Teksty te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w ramach cyklu rozpoczętego niniejszą wiadomością  i poniższym tekstem o Polskim Ratownictwie Okrętowym a także znajdą się w publikacjach, które były, są i będą przygotowywane w związku z obchodami 75-lecia Wydziału Okrętowego. Wydawnictwa te jak i obchody jubileuszowe zostaną zrealizowane tak szybko jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne w okresie lub po ustąpieniu pandemii koronawirusa. Ponieważ nie możemy spotykać się na naszych comiesięcznych spotkaniach czwartkowych, wkrótce zaproponujemy Koleżankom i Kolegom inne formy systematycznego kontaktowania się. 

Kontakt: edek@ledwon.pl 

.EL         .

Polskie Ratownictwo Okrętowe – 70 lat służby dla gospodarki morskiej państwa

Data dodania: 2021-03-12 23:18:37

 Poniższy tekst umieszczono za zgodą Autora

 

2 stycznia swoją 70-tą rocznicę powstania obchodzi Polskie Ratownictwo Okrętowe (PRO), jeden z najważniejszych podmiotów polskiej gospodarki morskiej, firma specjalizująca się w realizacji najtrudniejszych zadań z tej szerokiej dziedziny.

Utworzenie PRO w 1951 roku, w oparciu o Wydział Ratowniczy przedsiębiorstwa Gdynia-Ameryka Line (GAL) było uzasadnione koniecznością przeprowadzenia prac umożliwiających przywrócenie do eksploatacji infrastruktury portowej  i dostępności szlaków morskich na polskim wybrzeżu i wodach terytorialnych. Zalegające powszechnie w portach pozostałości po II wojnie światowej, oraz zniszczenia portowej infrastruktury przeładunkowej, wymuszały powołanie specjalistycznej firmy mogącej przywrócić ich drożność. W tym trudnym dla całego, zniszczonego działaniami wojennymi kraju, uzyskanie realnego dostępu do morza tj. możliwości wykorzystania transportu morskiego, miało znaczenie kluczowe. Wszak tą drogą do Polski można było sprowadzać sprzęt przemysłowy, maszyny, surowce, pomoc humanitarną, konieczne do odbudowy państwa i gospodarki narodowej.

W pierwszym okresie istnienia przedsiębiorstwa, jego głównym zadaniem była likwidacja skutków działań wojennych. PRO wydobywało więc zatopione jednostki pływające, kontynuując działalność swojego poprzednika (WH GAL), korzystając z jego bogatego doświadczenia dzięki przejętej odeń technologii,  i co najważniejsze doświadczonej kadrze. A kadra ta miała za sobą ponad 40 operacji wydobycia wraków przeprowadzonych w ciągu pierwszych pięciu powojennych lat. 

 

Przczytaj ciąg dalszy.

Data dodania: 2021-03-12 23:13:54

Wiadomość - prace przygotowawcze do publikacji.

Zmarł Ryszard LESZCZYŃSKI - najwybitniejszy marynista polski

Data dodania: 2021-02-28 02:25:48

 

1945-2021  

.    Renesansowy człowiek morza, najwybitniejszy obecnie marynista polski – starszy oficer mechanik okrętowy, honorowy kapitan żeglugi wielkiej, doktor nauk historycznych, pisarz i publicysta morski. Autor trylogii „Tragedie rybackiego morza” dokumentującej powojenne katastrofy polskich statków rybackich i czterotomowego dzieła „Ginące frachtowce”, opisującego z benedyktyńską starannością przebieg i przyczyny zatonięć statków powojennej polskiej marynarki handlowej, losy ich załóg oraz ponad 600 stronicowej, pierwszej w polskiej historiografii monografii dziejów floty pomocniczej, „Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1926 – 2016)”, będącej Jego dysertacją doktorską, obronioną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 11 października 2016 roku.

.     Był absolwentem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni w roku 1967 i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Na statkach Polskiej Marynarki Handlowej, głównie Polskich Linii Oceanicznych przeszedł wszystkie szczeble kariery oficera mechanika okrętowego,....... 

 

powyższy tekst jest fragmentem tekstu z portalu Oficyna morska pl.

Całość znajdziesz na https://oficynamorska.pl/2021/ryszard-leszczynski-1945-2021-starszy-oficer-mechanik-okretowy-i-wybitny-marynista/ 

 

Pogrzeb Ryszarda Leszczyńskiego odbędzie się w środę 3 marca br. o godz. 13.30 na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko, cmentarzu komunalnym w Gdańsku

dr inż. Adam Rumianowski nie żyje

Data dodania: 2021-02-21 18:35:56

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu od nas naszego nauczyciela akademickiego bardzo miłego i szanowanego przez nas Pana dr inż. Adama Rumianowskiego. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Okrętowego składa Bractwo Okrętowe "KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów.

Pamięć o Panu dr inż. Adamie Rumianowskim pozostanie wśród absolwentów Wydziału BO/IO/WOiO na zawsze. 

Zarząd "KOGI" 

Zmarł Bartłomiej Multaniak syn Maćka

Data dodania: 2021-02-17 08:53:20

     Z głebokim żalem zawiadamiamy o śmierci Bartłomieja MULTANIAKA Syna naszego kolegi Macieja Multaniaka.

 

 

     Wyrazy głebokiego współczucia i żalu składamy naszemu koledze Maciejowi. 

     Z Maciejem Multaniakiem, ( BO 1970 ), ojcem zmarłego Bartłomieja Multaniaka oraz z całą Rodziną, łączą się w smutku koleżanki i koledzy z studiów oraz Bractwo Okrętowe "KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów.

Zarząd Bractwa Okrętowe "KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów PG BO

Boże Narodzenie 2020

Data dodania: 2020-12-24 11:36:50

Autor: Jan Sporek - artysta malujący ustami 

  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenie, radosnych chwil, co daj Boże jak dawniej w rodzinnym gronie, dużo dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności po rychłym odejściu covida oraz powrotu do naszych comiesięcznych czwartkowych spotkań 

życzy:

Zarząd Bractwa Okrętowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów PG BO